Godziny otwarcia kancelarii parafialnej

 • wtorek - piątek: 17:00 - 17:30 i bezpośrednio po wieczornej Mszy św.
  16:00 - 16:30 (czas zimowy)
 • sobota: 7:30 - 8:30
 • w I Czwartek, I Piątek miesiąca tylko po Mszy św. wieczornej

Kancelaria nieczynna w niedziele i święta.
Tel. 537 511 420 (w godzinach pracy Kancelarii).
W sprawach pilnych o każdej porze.

WYKAZ DOKUMENTÓW
potrzebnych do sakramentów świętych
i katolickiego pogrzebu

CHRZEST

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
Mt 28, 19-20
 • dane o rodzicach dziecka (imiona, nazwiska, daty urodzenia, adresy),
 • akt urodzenia dziecka (odpis skrócony),
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, daty urodzenia, adresy),
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam jest moje ciało, [wydane] za życie świata.
J 6, 51
 • metryka chrztu dziecka.

BIERZMOWANIE

A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.
J 14, 26
 • metryka chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej,
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

MAŁŻEŃSTWO

Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem.
Mt 19, 5-6
 • metryki chrztu (ważna 90 dni przed zawarciem ślubu),
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • świadectwo bierzmowania,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno – prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

POGRZEB KATOLICKI

Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego – życie wieczne. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana – to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Rz 6, 22-23
 • akt zgonu,
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (komunii św.), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

Kontakt

Parafia pw. św. Michała Archanioła
w Nockowej

Nockowa 49
39-124 Iwierzyce

tel: 537 511 420 - w godz. pracy Kancelarii

tel: 725 922 492 - grabarz, p. Kazimierz Bąk

© 2017-2024 Parafia pw. św. Michała Archanioła w Nockowej. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme.