„Ministranci, lektorzy, również spełniają prawdziwą funkcję liturgiczną. Niech więc wykonują swój urząd z tak szczerą pobożnością i dokładnością, jak to przystoi wzniosłej posłudze i odpowiada słusznym wymaganiom Ludu Bożego. Należy więc starannie wychować te osoby w duchu liturgii oraz przygotować do odpowiedniego i zgodnego z przepisami wykonywania przypadających każdemu czynności”.

W trosce o pomoc dla misjonarzy z naszej Diecezji Rzeszowskiej Biskup Ordynariusz Kazimierz Górny powołał w 1995 roku Diecezjalne Dzieło Misyjne. W tym samym roku z inicjatywy ks. proboszcza Aleksandra Śmietany powstała grupa misyjna w parafii Nockowa, która swoją pracę opierała o statut Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci (PDMD).

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (KSM) przy parafii pw. Św. Michała Archanioła w Nockowej istnieje od dłuższego czasu jednak od 2006 r. został oficjalnie zarejestrowany. Spotkania KSM-u odbywają się w każdy piątek. Rozpoczynają się Mszą św., po której młodzież spotyka się podejmując różnorakie tematy.

Rada Parafialna stanowi grono osób służących proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego zgodnie z kanonem 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Skład Rady powinien odzwierciedlać przekrój społeczny całej parafii, czyli powinien uwzględniać takie elementy, jak: struktura wieku, zawodu, wykształcenia.

Dołącz do grona rodzin naszej parafii, które spotykają się nie tylko na forum towarzyskim, lecz również dzielą się swoją modlitwą i doświadczeniem życiowym.

„Przez Maryję do Jezusa” – to hasło przewodnie Dziewczęcej Służby Maryjnej, której głównym celem i zadaniem jest wzbudzenie pragnienia, aby żyć ciągle w łasce i przyjaźni z Jezusem.

Stowarzyszenie mające osobowość prawną, działające w ramach struktur diecezjalnych. Akcja Katolicka pragnie pogłębiać formację chrześcijańską oraz organizować katolików świeckich do współpracy z hierarchią kościelną.

Wokalno-instrumentalny zespół tworzą uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich. Schola ubogaca niedzielną Eucharystię, śpiewy podczas pielgrzymek oraz bierze udział w różnych konkursach.

Żywy Różaniec przynosi wiele korzyści duchowych tym wszystkim, którzy do niego należą. Członkowie tej wspólnoty biorą udział w sposób szczególny w modlitwach i dobrych uczynkach tej duchowej rodziny.

Ruch Światło-Życie - zwany popularnie „oazą” - któremu początek dał kandydat na ołtarze, Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki, jest jedną z dróg odnowy życia chrześcijańskiego w parafiach.

Caritas to miłość, określony rodzaj miłości, miłość bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca. Do takiej miłości-pomocy względem wszystkich potrzebujących, ubogich i słabych - bez oglądania się na rasę, wyznanie, narodowość czy stopień winy – wzywa i uzdalnia chrześcijan Jezus Chrystus.

Kontakt

Parafia pw. św. Michała Archanioła
w Nockowej

Nockowa 49
39-124 Iwierzyce

tel: 537 511 420 - w godz. pracy Kancelarii

tel: 725 922 492 - grabarz, p. Kazimierz Bąk

© 2017-2024 Parafia pw. św. Michała Archanioła w Nockowej. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme.