RÓŻE RÓŻAŃCOWE

Żywy Różaniec przynosi wiele korzyści duchowych tym wszystkim, którzy do niego należą. Członkowie tej wspólnoty biorą udział w sposób szczególny w modlitwach i dobrych uczynkach tej duchowej rodziny. W Żywym Różańcu - Kółko złożone z 20 osób nazywa się Różą i każda z tych osób odmawia codziennie tylko jedną Tajemnicę Różańca Świętego. W ten sposób chociaż każdy odmawia tylko jedno „Ojcze nasz”, dziesięć „Zdrowaś Maryjo” i jedno „Chwała Ojcu”, rozważając tylko jedną tajemnicę Różańca św., jednak ma zasługę taką samą, jakby odmówił cały Różaniec, ponieważ cała Róża, złożona z 20 osób, rzeczywiście odmawia cały Różaniec. Żywy Różaniec to również ofiarowanie komuś pięciu minut swojego życia. Tyle trwa mniej więcej jedna dziesiątka. Matka Boża prosi o odmawianie Różańca Świętego we wszystkich swoich objawieniach. W Fatimie oznajmiła dzieciom, że jest Królową Różańca Świętego:

„Przyszłam na ziemię, aby upomnieć ludzkość, aby ludzie więcej nie grzeszyli. Niech przestaną obrażać mojego Syna. Niech ludzie odmawiają Różaniec i niech czynią pokutę”.

Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy dochować wierności Bogu, wytrwać w dobrym, bronić od złego siebie i bliskich.

Członkowie Żywego Różańca mają obowiązek wielbić i naśladować Maryję oraz w szczególny sposób powinni wystrzegać się ciężkich grzechów.

Na czele każdego Kółka stoi Zelator lub Zelatorka. Mają oni obowiązek pilnowania zmiany Tajemnic Różańcowych co miesiąc.

Zmiana tajemnic odbywa się co miesiąc albo przez losowanie, albo - co jest praktyczne - w porządku kolejnym, to znaczy, kto na przykład miał w pierwszym miesiącu Tajemnicę 3, to na przyszły miesiąc już wiadomo, że będzie miał Tajemnicę 4, itd.

Członkowie Żywego Różańca korzystają z Mszy Świętych i Nabożeństw odprawianych w ich intencji, za żywych i zmarłych.

Przyjęcie do Kółka Żywego Różańca dokonuje się przez wpisanie do rejestru członków i zobowiązaniu się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki Różańca świętego.

Żywy Różaniec jest znakiem żywego Kościoła, który daje ludziom życie i rozwija je.

W naszej parafii odpowiedzialnymi (zelatorami) za poszczególne Róże są:

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY:

 1. Róża pw. św. Józefa – zelator Stanisław Chrzan
 2. Róża pw. M.B. Nieustającej Pomocy – zelator Alicja Rolek
 3. Róża pw. św. Michała Archanioła – zelator Emil Broda
 4. Róża pw. M.B. Królowej Różańca św. – zelator Janina Broda
 5. Róża pw. św. Faustyny – zelator Wiesława Broda
 6. Róża pw. św. Elżbiety Węgierskiej – zelator Elżbieta Chrzan
 7. Róża pw. M.B. Częstochowskiej – zelator Małgorzata Malisiewicz
 8. Róża pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus – zelator Teresa Dutka
 9. Róża pw. św. Wojciecha – zelator Wojciech Jaworek
 10. Róża pw. św. Rity – zelator Małgorzata Białek
 11. Róża pw. św. Jadwigi Królowej – zelator Krystyna Kocoń
 12. Róża pw. św. Anny – zelator Genowefa Mucha
 13. Róża pw. św. Moniki – zelator Władysława Pazdan
 14. Róża pw. św. Marii Magdaleny – zelator Wanda Siedlecka
 15. Róża pw. św. Judy Tadeusza – zelator Władysław Żuczek

KAPLICA WIERCANY:

 1. Róża pw. M.B. Bolesnej – zelator Maria Idzik
 2. Róża pw. św. Andrzeja Boboli – zelator Ignacy Klimek

KAPLICA BĘDZIENICA:

 1. Róża pw. św. Łucji – zelator Ewa Oleś
 2. Róża pw. bł. Karoliny Kózka – zelator Julia Mędrygał
 3. Róża pw. M.B. Matki Kościoła zelator Genowefa Mik
 4. Róża pw. św. Franciszka – zelator Marian Mędrygał

Zmiana tajemnic odbywa się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w kościele parafialnym po Mszy św. o godz. 7:00, w Będzienicy po Mszy św. o godz. 9:45, w Wiercanach po Mszy św. o godz. 8:00.

Kontakt

Parafia pw. św. Michała Archanioła
w Nockowej

Nockowa 49
39-124 Iwierzyce

tel: 17 222 10 32 - w godz. pracy Kancelarii

© 2017-2023 Parafia pw. św. Michała Archanioła w Nockowej. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme.