KÓŁKA MISYJNE

W trosce o pomoc dla misjonarzy z naszej Diecezji Rzeszowskiej Biskup Ordynariusz Kazimierz Górny powołał w 1995 roku Diecezjalne Dzieło Misyjne.

W tym samym roku z inicjatywy ks. proboszcza Aleksandra Śmietany powstała grupa misyjna w parafii Nockowa, która swoją pracę opierała o statut Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci (PDMD). W swoich szeregach skupiała młodzież szkolną, a jej opiekunem był ks. Aleksander Śmietana. Ze względu na liczne, ciągle powiększające się grono chętnych do PDMD (45 osób), zostało podzielone na dwie grupy prowadzone przez I. Kubacką i M. Idzik, które w tej formie działa do dnia dzisiejszego, a opiekę duchową nadal sprawuje Ksiądz Proboszcz.

Główne cele działalności Ogniska Misyjnego to:

 • modlitwa za swoich rówieśników z krajów misyjnych i misjonarzy,
 • ofiarowanie w intencji misji swojego cierpienia, smutków, wyrzeczenia i radości,
 • wspomaganie materialne dzieci z krajów misyjnych na miarę swoich możliwości.

Spotkania odbywają się co dwa tygodnie. Praca Ogniska przebiega zgodnie z założeniami planu pracy wytyczonym przez Referat Misyjny Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie i realizowana była i jest w różny sposób poprzez:

 • rozważanie Słowa Bożego,
 • przygotowywanie liturgii Mszy św. w każdy I piątek miesiąca i zbieranie ofiar,
 • przeprowadzenie loterii fantowej w szkole i przesłanie zebranych funduszy na konto PDMD,
 • przygotowywanie drobnych upominków dla osób starszych i samotnych na terenie naszej parafii przed świętami Bożego Narodzenia,
 • przygotowanie Kolędników Misyjnych,
 • spotkania z misjonarzami z ks. Wiesławem Papugą, ks. Krzysztofem Kudławcem, ks. Marianem Pazdanem oraz z Siostrą Donatą Majka,
 • czytanie i analizowanie artykułów „Świata Misyjnego” (informacje o krajach misyjnych, listy misjonarzy, konkursy).

Ognisko prowadzi swoją działalność na terenie szkoły i parafii Nockowa. Uczestniczyło w ogólnopolskich akcjach takich jak:

 • Tydzień Misyjny,
 • Kongres Misyjny Dzieci na Jasnej Górze,
 • Kongres Misyjny Dzieci w Krakowie - Łagiewnikach.

Obserwując zaangażowanie członków Ogniska Misyjnego, ich rezygnację z drobnych przyjemności na rzecz koleżanek i kolegów z dalekich krajów misyjnych, utwierdza w przekonaniu, że zasiane ziarno wrażliwości będzie w nich ciągle rozwijało się, wzrastało i owocowało.

Kongres Misyjny w Rzeszowie (31 V 2008)

Kontakt

Parafia pw. św. Michała Archanioła
w Nockowej

Nockowa 49
39-124 Iwierzyce

tel: 537 511 420 - w godz. pracy Kancelarii

tel: 725 922 492 - grabarz, p. Kazimierz Bąk

© 2017-2024 Parafia pw. św. Michała Archanioła w Nockowej. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme.