DZIEWCZĘCA SŁUŻBA MARYJNA

„Przez Maryję do Jezusa” – to hasło przewodnie Dziewczęcej Służby Maryjnej, której głównym celem i zadaniem jest wzbudzenie pragnienia, aby żyć ciągle w łasce i przyjaźni z Jezusem.

Jednym z obowiązków wynikających z przynależności do DSM jest codzienne odmawianie przy rannym pacierzu następującej modlitwy:

„O Pani moja, o Matko moja,
Cała się Tobie oddaję,
Ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje,
Serce moje i całą siebie.
Gdy przeto Twoją jestem,
O dobra Matko broń mnie
I strzeż jako dziecka
I własności Twojej. Amen.”

Dziewczęca Służba Maryjna w Będzienicy rozpoczęła swą działalność w 1996 r. Obecnie grupa liczy 14 dziewcząt (9 ze Szkoły Podstawowej i 5 z Gimnazjum). Spotkania odbywają się regularnie co dwa tygodnie. Każde spotkanie rozpoczyna się i kończy wspólną modlitwą. W trakcie spotkań czytane są fragmenty Pisma Św. lub opowiadania o tematyce religijnej, które są wspólnie rozważane. Dziewczynki uczą się tez rożnych pieśni i piosenek religijnych. Podczas niektórych spotkań mogą rozwijać swoje umiejętności manualne poprzez wykonywanie różnych prac artystycznych, a czasem i kulinarne. Przeprowadzane są też zabawy tematyczne i konkursy. Dziewczynki chętnie angażują się w prace przy miejscowym kościele. Podczas uroczystych procesji eucharystycznych niosą figury z postaciami świętych, które przystrajają kwiatami. W wyznaczone dni października włączają się w odmawianie modlitwy różańcowej, a podczas niektórych Mszy św. w liturgię słowa poprzez czytanie czytań i śpiewanie psalmów. W okresie Wielkiego Postu biorą udział w prowadzeniu Drogi Krzyżowej dla dzieci. W Wielką Sobotę prowadzą co roku godzinną adorację przy Grobie Pana Jezusa. Pomagają również w przygotowaniu szopki bożonarodzeniowej i Grobu Pańskiego, zajmują się też zbieraniem ofiar do puszek.

Kontakt

Parafia pw. św. Michała Archanioła
w Nockowej

Nockowa 49
39-124 Iwierzyce

tel: 537 511 420 - w godz. pracy Kancelarii

tel: 725 922 492 - grabarz, p. Kazimierz Bąk

© 2017-2024 Parafia pw. św. Michała Archanioła w Nockowej. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme.