KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (KSM) przy parafii pw. Św. Michała Archanioła w Nockowej istnieje od dłuższego czasu jednak od 2006 r. został oficjalnie zarejestrowany. Spotkania KSM-u odbywają się w każdy piątek. Rozpoczynają się Mszą św., po której młodzież spotyka się podejmując różnorakie tematy.

W latach 2002-2003 asystentem parafialnym KSM-u był ks. Grzegorz Waliszko, natomiast skład KSM-u przedstawiał się następująco:

 • Michał Tobiasz- prezes
 • Ula Baran
 • Aneta Kocoń
 • Justyna Zając

W latach 2003-2006 opiekę nad KSM-em objął ks. Jacek Biel, z którego inicjatywy KSM wzbogacił się o nowych członków. Zmieniono również skład kadry:

 • Joanna Pięta- prezes
 • Magdalena Przybek –z-ca
 • Barbara Mik
 • Jadwiga Mik
 • Katarzyna Mędrygał
 • Andżelika Kocoń

W roku 2006 opiekę nad KSM-em objął ks. Daniel Midura. Skład kadry wyglądał następująco:

 • Jadwiga Mik – prezes
 • Magdalena Przybek – z-ca
 • Bernadeta Paśko- sekretarz

W roku 2007 skład kadry uległ zmianom:

 • Bernadeta Paśko- prezes
 • Dorota Ignas –z-ca
 • Anna Lis- skarbnik
 • Beata Lis- sekretarz

Od roku 2008 skład zarządu parafialnego wygląda następująco:

 • Dorota Ignas – prezes
 • Agata Filipek – z-ca
 • Agnieszka Drozd – skarbnik
 • Anna Lis – sekretarz

Młodzież spotyka się regularnie w każdy piątek rozpoczynając spotkania od uczestnictwa we Mszy św. Ponadto każde spotkanie rozpoczyna się i kończyło wspólną modlitwą, oraz odśpiewaniem hymnu KSM-u. W czasie spotkania poruszamy tematy, które interesują uczestników i o których chcą rozmawiać.

W czasie wakacji młodzież chętnie uczestniczy w turnusach wakacyjnych m.in. w Desznicy i Świątkowej.

Spotkania mają różnoraki charakter:

 • omawiamy konkretne tematy
 • przeprowadzamy spotkania biblijne
 • prowadzimy czuwania w kościele
 • oglądamy filmy.

KSM to również świetna zabawa. Organizujemy:

 • zabawy (np. andrzejkową, opłatkową, sylwestrową)
 • w każdy wtorek na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nockowej prowadzimy rozgrywki sportowe.

Kontakt

Parafia pw. św. Michała Archanioła
w Nockowej

Nockowa 49
39-124 Iwierzyce

tel: 17 222 10 32 - w godz. pracy Kancelarii

© 2017-2023 Parafia pw. św. Michała Archanioła w Nockowej. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme.