W latach 1936-1945 podobnie jak w całej Polsce, zginęło wielu mieszkańców wioski 6 VII 1943 r. Niemcy w okrutny sposób zamordowali Walentego Srokę oraz Franciszkę i Jana Żuradów matkę i syna. Również w tym czasie młodych ludzi z Wiercan zostało w tym okresie wywiezionych na przymusowe roboty do Niemiec. Było to tragiczny okres w dziejach wsi. Po wojnie w przysiółku wsi Wiercany-Brzeźnik wybudowano dla uczczenia tych dramatycznych wydarzeń pomnik, na którym widnieje napis: „W hołdzie pomordowanych w latach okupacji, ofiarom hitlerowskiego barbarzyństwa - społeczeństwo powiatu ropczyckiego”.

W roku 1893 r. otwarto w Wiercanach 1- klasową szkołę. Akcja otwierania szkół ludowych zabiegła się pod koniec XIX wieku ze wzmożonymi starciami o budowę nowych pomieszczeń szkolnych. Nieco później w Wiercanach działała także szkoła zawodowa o profilu rolniczym. Warunki bazy oświatowej były jednak bardzo trudne. Przez dłuższy czas uczono w drewnianym baraku. Obecnie w tym miejscu znajduje się Gminny Ośrodek Kultury. Dzięki zaangażowaniu władzy i miejscowego społeczeństwa w latach 1957-1959 wybudowano murowaną szkołę. Zaś po rozbiórce budynku i po przewiezieniu do przysiółka Brzeźnik, zbudowano drewnianą szkołę o klasach I-IV, a następnie murowaną, która działała do 1976 r. Obecny budynek szkolny został wybudowany w 1971 r. W Wiercanach istniał piękny dwór, wzniesiony w XIX wieku przez Stojowskich, który przebudowany został prawdopodobnie przed 1939 r. przez ich następców. Do 1945 r. był on własnością Jana Surowca. Częściowo murowany, częściowo drewniany otynkowany. Był to budynek parterowy, podpiwniczony z gankiem kolumnowym. W późniejszym okresie został częściowo zdewastowany.

W Wiercanach mieści się Gminny Ośrodek Kultury, który został oddany do użytku mieszkańców w dniu 1 września 1975 r. W tym samym roku do budynku tego przeniesiono siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwierzycach. Kolejnymi dyrektorami tej placówki byli: Krystyna Kalita z Ropczyc, Jan Pociasek z Ropczyc, Zofia Migała z Sędziszowa, Danuta Walczyk z Ropczyc, Maria Nowacka z Iwierzyc. Aktualnie funkcję dyrektora GOK-u pełni Marta Ździebło z Wiercan.

Placówka ta zgonie z założeniami swojej działalności statutowej odpowiedzialna jest za całokształt życia kulturalnego na terenie naszej gminy. Jednak ze względu na usytuowanie budynku poza siedzibą gminy uczestnikami większości form pracy byli i są przede wszystkim mieszkańcy Wiercan i pobliskich okolic.

Po lewej stronie w kierunku Olimpowa, na skraju miejscowości stoi zniszczony dwór. Pierwotnie wokół dworu rozciągał się park, do dworu wiodła wysadzona drzewami aleja, przed podjazdem umieszczony był gazon. Dzisiaj nie zostało już nic poza dworem, który przez swą prostotę, niemalże „surowość” i całkowity brak elementów upiększających wygląda na mniejszy i skromniejszy niż był w rzeczywistości.

Kontakt

Parafia pw. św. Michała Archanioła
w Nockowej

Nockowa 49
39-124 Iwierzyce

tel: 17 222 10 32 - w godz. pracy Kancelarii

tel: 667 192 061 - grabarz

© 2017-2022 Parafia pw. św. Michała Archanioła w Nockowej. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme.